arrow_backsearch
search
Login
beta

Słów kilka o wychowaniu... rodziców | Waldemar Lipiński | TEDxMarszalkowskaED

Next video

info

Originally published on December 20, 2019

Wystąpienie dotyczy ambitnego i będącego ewenementem na skalę światową projektu powszechnego kształcenia przyszłych rodziców, stanowiącego misję Fundacji XXI, którą reprezentuje Waldemar Lipiński. Łącząc dorobek wielu dyscyplin naukowych, które podejmowały i podejmują zagadnienia związane z rodzicielstwem, w tym przede wszystkim psychologii, filozofii, socjologii i biologii, fundacja pragnie rozpocząć publiczną debatę na temat poziomu i jakości wiedzy, którą dysponujemy na chwilę obecną na temat tego, w jaki sposób możemy przyczynić się do budowania nowoczesnego i refleksyjnego podejścia do własnych uwarunkowań i predyspozycji oraz metod świadomego uczenia się tego, jak być lepszym rodzicem. Waldemar Lipiński jest założycielem i prezesem Zarządu Fundacji XXII. Główną misją fundacji jest powszechne kształcenie przyszłych rodziców, tj. "systemowe, holistyczne i multidyscyplinarne podejście do zagadnienia kształtowania świadomej i odpowiedzialnej postawy przyszłych rodziców", wychodząc z założenia, iż "każde dziecko ma prawo być wychowane na zdrowego fizycznie i emocjonalnie człowieka". This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at www.ted.com/tedx

filter_list Filter
  Reset session
  • Arte & Design
   Arte & Design
  • Automobili
   Automobili
  • Documentario
   Documentario
  • Educativo
   Educativo
  • Intrattenimento
   Intrattenimento
  • Cibo
   Cibo
  • Videogiochi
   Videogiochi
  • Bambini
   Bambini
  • Film & TV
   Film & TV
  • Musica
   Musica
  • Informazione
   Informazione
  • No Profit
   No Profit
  • Persone & Tendenze
   Persone & Tendenze
  • Animali
   Animali
  • Sport
   Sport
  • Tecnologia
   Tecnologia
  • Viaggi
   Viaggi
  • Come fare
   Come fare
Usa i filtri per i video

Utilizzando i filtri potrai personalizzare le tue preferenze!

Cliccando qui potrai selezionare le tue categorie preferite,
la durata media dei video che vuoi vedere e filtrarli a seconda dei tag.